Komatsu TURBOCHARGER KI (6746-81-8021)


Komatsu Spare Part: TURBOCHARGER KI
Item Number 6746-81-8021 (6746818021)
Legacy Item Numbers: 6746-81-8020, 6746-81-8131, 6746-81-8130

Weight: 0.001 kg

7.242,00

Description

Komatsu Spare Part: TURBOCHARGER KI
Item Number 6746-81-8021 (6746818021)
Legacy Item Numbers: 6746-81-8020, 6746-81-8131, 6746-81-8130

Additional information

Weight 0.001 kg