Komatsu WEARPLATE C. (PZKV172088)


Komatsu Spare Part: WEARPLATE C.
Item Number PZKV172088 (PZKV172088)
Legacy Item Numbers: none

Weight: 80 kg

1.127,00

Description

Komatsu Spare Part: WEARPLATE C.
Item Number PZKV172088 (PZKV172088)
Legacy Item Numbers: none

Additional information

Weight80 kg