Komatsu WEARPLATE C (PZKV172396)


Komatsu Spare Part: WEARPLATE C
Item Number PZKV172396 (PZKV172396)
Legacy Item Numbers: none

Weight: 48 kg

1.374,00

Description

Komatsu Spare Part: WEARPLATE C
Item Number PZKV172396 (PZKV172396)
Legacy Item Numbers: none

Additional information

Weight48 kg