Komatsu WEARPLATE R. (PZKV178822)


Komatsu Spare Part: WEARPLATE R.
Item Number PZKV178822 (PZKV178822)
Legacy Item Numbers: none

Weight: 44 kg

1.136,00

Description

Komatsu Spare Part: WEARPLATE R.
Item Number PZKV178822 (PZKV178822)
Legacy Item Numbers: none

Additional information

Weight44 kg