Komatsu CARTRIDGE ASS’Y (UC4720237588)


Komatsu Spare Part: CARTRIDGE ASS’Y
Item Number UC4720237588 (UC4720237588)
Legacy Item Numbers: none

Weight: 0.34 kg

1.082,00

Description

Komatsu Spare Part: CARTRIDGE ASS’Y
Item Number UC4720237588 (UC4720237588)
Legacy Item Numbers: none

Additional information

Weight0.34 kg