Komatsu ELEMENT, PRIMARY (XA4292)


Komatsu Spare Part: ELEMENT, PRIMARY
Item Number XA4292 (XA4292)
Legacy Item Numbers: none

Weight: 9.979 kg

276,80

Description

Komatsu Spare Part: ELEMENT, PRIMARY
Item Number XA4292 (XA4292)
Legacy Item Numbers: none

Additional information

Weight9.979 kg